“Eğitim” her yerde aynı mıdır?

Öncelikleee eline çayını bi al, ayakcıklarını bi uzat, şimdi okumaya geçebilirsin 😉

20160705_124408

Bu soruyla bu dönemki derslerin birinde karşılaştım. Soruyu soran hoca benim en sevdiğim ikinci hoca. Adını bu blogda OMKU koyuyorum 🙂 OMKU Hoca bu soruyu, “okullarda verilen eğitim dünyanın her yerinde aynı mıdır? Neden? Sizce aynı olma(ma)lı mıdır?” şeklinde sormuştu. O an (bence) saçmalamıştım. Öğrencilere kazandırılması gereken problem çözme becerileri açısından bakmıştım olaya. Ve “evet” demiştim. Ama bu yanıtı verirken bile zihnimde “hayır” yankılanıyordu. Çünkü eğitimin kültürel yönü vardı. Çünkü eğitimin ülkelerin siyasi politikalarından çabuk etkilenen yönü vardı. Çünkü insan her yerde insan olsa da ülkeler her yerde ülke değildi; bazıları ülkeler üstü oluşumlardı bazılarıysa sapanla kuş avlayacak kadar ilkel topluluklardı ve sırf bu yüzden insanlarına vaat ettikleri bile farklıydı. Yani cevabım aslında “hayır”dı. Ama olmasını istediğim hayallerim “evet”ten yanaydı. İkilemdeydim… Yukarıda anlattığım şeyleri hocaya da anlatmaya çalıştım ama anlatamadım (her zamanki gibi kekeleme başımın belası oldu). Sonuç? O ders için koca bir boşluk. Ama bu soru zihnimde hep var oldu.

Gelelim şimdiyeeee…

20160707_210058-1

Acık temel alayım diye elime “Eğitim Bilimine Giriş” kitabını aldım. Kitap Nevin SAYLAN Hoca’nın editörlüğünde basılmış. İmla hataları dolu, anlatım bozuklukları dolu, paragrafların ele alınışı düzensiz, düşüncelerin desteklenişi zayıf, kimi bölümlerin dili orta öğretim öğrencilerinin seviyesinde anlatıma sahip… Olsa da okuyorum işte, bilgi bilgidir diye…

Veee… DANNN!!

Sayfa 67’de bu sorunun cevabını buldum (gibi) ve her şey yerli yerine oturdu. Tek bir cevap yoktu. Baktığın pencere ve kabul ettiğin eğitim felsefesi yaklaşımı vardı 🙂 Ve ben bünyemde neredeyse tüm yaklaşımları barındırıyordum 😀

“Esasicilik – İlerlemecilik – Yeniden Kurmacılık”

CEVAP VERİYORUMMM !!

Eğitim akımlarından daimiciliğe göre bu sorunun yanıtı “Evet”. Daimicilere göre insanın özü değişmez ve insan her yerde insandır. Bu yüzden eğitim, her yerde herkes için bir olmalıdır. Gerçeğin kendisinin de tek ve değişmez olduğunun kabulü ile eğitimin amacının “insanların evrensel gerçeklere/bilgilere uyumunu sağlamak” olduğu savunulduğunda (daimicilere göre tabi) eğitim her yerde her ülkede aynı olmalıdır.

Esasici eğitim akımına göre; eğitim her yerde aynı mıdır? Kültürel mirasın aktarımını odağa alması yönüyle dikkate alındığında verilecek cevap “hayır”dır.

Bireyin direkt odak noktası olarak alındığı ilerlemecilik akımına göre; birey ve bireyin yaşantıları “gerçekliğin oluşmasında” etkendir. Bu arada, bu akım kendini değişimin üzerinde temellendirir. Bireyin ve çevresinin de değişimiyle gerçeklik ve bilginin doğası da değişmekte, dolayısıyla bireyin ilgi ve ihtiyaçları da değişebilmektedir. Bireye yapılan vurgu ve değişim temellilik göz önüne alındığında, eğitim her yerde aynı mıdır ve aynı olmalı mıdır? Bu akıma göre cevap hayır”dır.

Yeniden kurmacılık akımında, kötüye giden dünya uygarlığını iyi duygular ve evrensel değerlerin rehberliğinde yeniden kurma fikrini temel alması yanı sıra kültürel mirasın kültür&uygarlıkların eleştirel inceleme sonrasında aktarımını savunmasını da ele almalıyız. Bireyin sorunları yanı sıra dünyanın da sorunlarını odağa alan yeniden kurmacılık akımını savunanların vereceği cevap, yukarıda bahsettiklerim ışığında sanırım “Evet” olurdu… Eğitim her yerde aynı olmalıdır…

Peki, bu soruya benim cevabım ne?

IMG-20160627-WA0005 (1)

Eğitimle ilgili ve felsefi konularda derin bilgi birikimine sahip değilim. Dolayısıyla doğru soruları sormaktan ve cevaplamaktan acizim. Eleştirel bakmaya çalışsam da temelimin sağlam olmadığı açık. Bu eksikliklerin de bilinci ile verdiğim cevap “Hayır” olurdu. Hayır, eğitim dünyanın her yerinde aynı değildir. Yardımlaşma, dürüstlük  vb evrensel insani değerlerin aktarımında kısmi olarak cevabım “evet”; değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek insan gücünü yetiştirilmesi hususunda “evet” eğitim her yerde herkes için aynı olmalıdır. Ama uygulamada bunun sağlandığına inanmıyorum, “hayır”. Kamboçya’daki eğitimle Fas’taki eğitimin ne amaçları ne hedefleri ne de konuları itibari ile Finlandiya’daki veya Çin’deki eğitimle aynı değildir, eminim. Dünyaca uygulanan uluslararası sınav sonuçları dünya ülkelerinin eğitim politikalarını ve farklılıklarını gözler önüne sermekte değil midir? Kültürlerin ve hatta dinlerin belki de, karakteristik özelliklerinin eğitim anlayışlarındaki baskısı ve etkisi yadsınamaz düzeydedir.

Evet, eğitim her yerde her insan için aynı olmalıdır.

Hayır, eğitim her yerde her insan için aynı değildir.

Bak bi de şimdi ne geldi aklıma, bilginin işe yararlığı değil midir önemli olan? Kutuplardaki sorunlarla o sorunları ortadan kaldırıp insan yaşamını kolaylaştıracak bilgilerle ekvatordaki durumlar vesaire bir olmayacak… Hımm… Vazgeçtim; eğitim esnek olarak her yerde herkes için aynı olmalıdır 😉

Kendine iyi bak yol arkadaşım, zaman ne getirir ne götürür bilinmez, sen kalbini ve niyetini koru.

< D@Di >

Reklamlar